Sağlıklı yaşamın fırsatlar dünyası

Post

Osmanlı Hamam Kültürü

Osmanlı hamam kültürü Anadolu’da hakimiyet kuran Osmanlı Devleti’nin hem bölgenin koşullarından hem de aynı zamanda geleneklerinden dolayı kalıcı hale gelmiş ve halen de aynı şekilde devam etmektedir. Hamam denilen yerler, geçmişten günümüze insanların yıkandığı, bazı ritüelleri yaptığı ve en önemlisi de bir araya geldiği yerlerdir. Bu yerlerde yapılan aktivitelerin en önemli özelliği insanların temizlemekten ziyade kız bakmak, gelin hamamı yapmak gibi bazı adetleri sürdürebilmesidir.

ANADOLU’DA OSMANLI HAMAMLARI

Bugün yaşadığımız coğrafya olan Anadolu’da yüzlerce Osmanlı hamamı vardır. Bunların bir kısmı artık kullanılmayacak halde iken birçoğu hizmet vermeye devam etmektedir. Bazılarında zamanla restorasyon çalışmaları yapılmış ve yeniden hizmete açılmıştır. Bugün Osmanlı’dan kalan veya sonradan inşa edilen hamamlara bakıldığında bazılarının doğal bazılarının ise ısıtma olduğunu görürüz. Doğal hamamlar su kaynaklarının olduğu yerlere inşa edildiği için aynı zamanda kaplıca olarak da düşünülebilir.

OSMANLI HAMAM KÜLTÜRÜ HAKKINDA

Osmanlı Devleti temel de gelmiş olduğu Orta Asya kültürünün de etkisi ile temizlik alışkanlıklarının önemli bir yere sahip olduğu ve önem verildiği bir devlet olmuştur. Öyle ki Osmanlı Devleti fethettiği yerlere ilk olarak hamam inşa ettirmiştir. Bu hamamların geleneksel Türk hamamları olduğunu ve çoğunun günümüze kadar geldiğini ifade edebiliriz. Osmanlı hamamları incelendiğinde birçok bölümün korunduğu ve halen ilk günkü amaçlarla kullanıldığı görülür.

GELENEKSEL TÜRK HAMAMLARININ İÇ ÖZELLİKLERİ

Geleneksel Türk hamamlarının iç özellikleri incelendiğinde birçok önemli bölümün olduğu görülür. Bu bölümler;

  • Camegah: İnsanların soyunup, giyindiği yer.
  • Soğukluk: Peştamalın değiştirildiği ve kurutulduğu yer.
  • Sıcaklık: Yıkanılan bölge

Genel olarak bakıldığında gündelik hayatta hem geçmişte hem de günümüzde hamamın çok önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz. Öyle ki hamamlar kültürümüzde bizler için çok önemli olan günleri de temsil etmektedir. Düğünlerde, dini bayramlarda, çocuk mevlitlerinde ve daha birçok önemli organizasyon için hamamlar tercih edilmektedir. Üstelik günümüzde özel olarak hamamlarda organizasyonlar ve etkinliklerde düzenlenmektedir.

Hamam kültürü kısacası bizlere özellikle atalarımızın geçmişte yaşadığı coğrafyadan miras kalmış ve yüzyıllar boyu da sürmeye devam etmiştir. Bu bakımdan da çok önemli ve mutlaka devam ettirilmesi gereken bir gelenektir.

Paylaş