Product was successfully added to your shopping cart.
Kullanım Koşulları

1. Spafoni E-Ticaret Hiz. ve Rek. Tanı. Paz. Org. Ltd. Şti. şirketinin www.spafoni.com isimli web sitesinde, başka kuruluşların (ortakların) hizmetleri ya da malları ile ilgili kuponlar sunulmaktadır. Kuponların keşidecisi ve kuponlarda belirtilen hizmetleri yerine getirmekle ya da malları teslim etmekle yükümlü olan, her defasında sadece işbu hizmetleri kendi Genel İşlem Şartları esasına göre yerine getirmesi gereken ortaktır. Spafoni şirketinin kendisi, kuponlarda belirtilen hizmetleri yerine getirmekle ya da malları teslim etmekle değil, bilakis yalnızca size kuponun ortak tarafından yerine getirilmesi gereken hizmeti garanti etmekle sorumludur. Spafoni hizmetlerinin kullanımı için yalnızca aşağıdaki Kullanım Şartları geçerlidir. Spafoni tarafından satılan kuponlar, ne somut bir hizmete, ne somut bir mala (mal kuponu) ne de belirli bir hizmet ya da mal değerine (değer kuponu) yöneliktir. Müşteri bu mal ve hizmetlerin misli tüm benzerlerini kapsadığını kabul eder.

2. www.spafoni.com isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki kupon satış sistemi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 947709 sicil numarası ile kayıtlı Esentepe Mh. Cevizli Güney Yanyol Cad No:25 D:76 Kartal/İstanbul merkez adresli Spafoni E-Ticaret Hiz. ve Rek. Tanı. Paz. Org. Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir.

3. Spafoni şirketinin Kullanım Şartları, ya satış işlemleri esnasında ilgili butona basarak ya da hizmetten gerçekten yararlanılarak, kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan – Spafoni tarafından – verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartları’nı onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman www.spafoni.com adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir.

4. www.spafoni.com üzerinden aşağıdaki şekilde kupon satın alabilirsiniz:

4.1 Giriş sayfasında “Sepete Ekle” butonuna basın.

4.2 Arzu ettiğiniz kupon sayısını seçin.

4.3 Adınızı, e-mail adresinizi ve banka (soyadı, hesap numarası, banka kodu, banka adı) ya da kredi kartı bilgilerinizi girin.

4.4 Alım teklifiniz, Kullanım Şartları’nı onaylamanız ve “Sepete Ekle” butonuna basmanız suretiyle sunulmuş olacaktır. Alım sözleşmesinin Spafoni tarafından kabulü, size kupon kodunun gönderilmesi ile gerçekleştirilir.

4.5 Satış süresinin bitimine kadar kredi kartı limitiniz dahilinde satış bedeli tutarında blokaj konulacaktır.

4.6 Kuponu basın ve onu ilgili ortakta, başka bir ifadeyle ortağın işyerinde hizmete ya da mala çevirin.

5. Cayma hakkı

5.1 Kullanıcı, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı mal teslimine ilişkin sözleşmelerde malın kendisine teslim edildiği günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde kullanılabilir.

5.2 Cayma hakkı süresi olan 14 (ondört) gün sona ermeden önce, kullanıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde kullanılamaz.

5.3 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim yukarıda öngörülen süreler içerisinde, ortağa; e-posta, faks veya posta ile yazılı olarak yapılır. E-posta veya posta içeriğinde geçerli kimlik fotokopisinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

5.4 Kupon gönderildikten sonra henüz ilgili mal veya hizmet teslim alınmamışsa cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim yukarıda öngörülen süreler içerisinde, Spafoni’a; aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla e-posta, faks veya posta ile yazılı olarak yapılır. E-posta veya posta içeriğinde geçerli kimlik fotokopisinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Adres: Spafoni E-Ticaret Hiz. ve Rek. Tanı. Paz. Org. Ltd. Şti., Esentepe Mh. Cevizli Güney Yanyol Cad No:25 D:76 Kartal/İstanbul Telefon: 0216 35 35 300 E-posta: info@spafoni.com

5.6 Bu hakkın kullanılması halinde, cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğumuz bedeli iade etmeyi ve 10 (on) gün içerisinde de iade konusu malı geri almayı taahhüt ederiz.

6. Cayma hakkı aşağidaki hizmet sağlanmasi ve mal teslimine ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz:

6.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve ortağın kontrolünde olmayan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

6.2 Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

6.3 Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

6.4 Malın tesliminden sonra tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, maddi ortamda sunulan kitaplara, dijital içeriklere, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

6.5 Bahis veya piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,

6.6 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

6.7 Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim malzemelerinin ortağın düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmeler,

6.8 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

6.9 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

6.10 Seyahat, konaklama, lokantacılık, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence sektörü ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz.

7. Bir kuponun satışı ile ilgili süre zaman açısından sınırlıdır ve her bir teklif için Spafoni tarafından tekil olarak belirlenir. Süre sona erdikten sonra ilgili hizmet ya da malın satın alınması mümkün olmayacaktır.

8. Müşteri tarafından ödeme, ancak teklif süresinin bitiminden sonra ve yalnızca asgari katılımcı sayısına ulaşılırsa gerçekleştirilir. Şayet talep edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılmazsa, kuponun satışı gerçekleşmez ve banka hesabınızdan ya da kredi kartınızdan meblağ düşülmez.

9. Kuponun satışı ancak yaptığınız ödemenin Spafoni tarafından başarılı şekilde kayda geçirilmesiyle vuku bulur. Şayet yapacağınız ödeme ilk denemede başarılı olmazsa (örn. belirtilen banka hesabı mevcut değilse, hesap yeterli bakiye arz etmiyorsa, kredi kartı numarası yanlış ise ya da kredi kartı limitini doldurmuşsa), kupon satışı gerçekleştirilmez.

10. Kupon başarılı bir şekilde satın alındıktan sonra e-mail üzerinden, sipariş işleminde belirtmiş olduğunuz e-mail adresinize gönderilir. E-mail hesabınızın doğruluğu tamamen sizin vermiş olduğunuz adresin geçerli olması ile ilgilidir. Yanlış adres yazımlarından kaynaklanan kupon gönderimi gerçekleşmemesi durumunda Spafoni’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yanlış adres de dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından internet sitesi üzerinden girişi yapılan veya iletilen her türlü bilgi daha sonraki bir tarihte Kullanıcı tarafından Spafoni hesabına erişilmesi suretiyle düzeltilebilir veya değiştirilebilir. Kuponun gönderimi, yapılan ödeme banka hesabımızda kayda geçer geçmez gerçekleştirilir.

11. Her kuponun üzerinde, ortağın kuponu hizmete ya da mala çevirirken kendisinde mevcut bir listeden karşılaştırdığı iki kod numarası bulunmaktadır. Kupon devredilebilir. Kuponların çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması ya da manipüle edilmesi yasaktır. Spafoni, kuponun yasaya aykırı bir şekilde çoğaltıldığına dair gerekçeli bir şüphe taşıması halinde, kaydedilen bilgileri ilgili ortağa iletme ve yargı yoluna gitme hakkını mahfuz tutar.

12. Şayet farklı bir husus belirtilmemişse, her bir kupon yalnızca bir kere, bir restoran ya da mağaza ziyaretinde ya da farklı bir hadiseden yararlanılması halinde (ya da başka bir malın satın alımında) ortak nezdinde kullanılabilir. Ortak söz konusu ürün ve/veya hizmet için ödediğiniz bedel karşılığında size fatura veya fiş düzenleyerek verecektir. Şayet kupon tümüyle kullanılmasa ya da hizmetten eksiksiz yararlanılmazsa, arada kullanılmayan fark iptal olur. Para iadesi mümkün değildir. Spafoni ürün ve/veya hizmetin sağlayıcısı, sunucusu veya ifa edicisi olmadığından herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13. Şayet farklı bir husus belirtilmemişse, kupon hizmetlerden süresiz olarak yararlanma ya da mal satın alma hakkı tanımamaktadır. Bu nedenle hizmetin verileceği tarihi ortak ile bireysel olarak kararlaştırmanızı tavsiye ederiz. Bu konuda Spafoni’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

14. Şayet kupon üzerinde bir geçerlilik süresi belirtilmişse, kupon ortakta yalnızca bu geçerlilik süresi içerisinde hizmete ya da mala dönüştürülebilir; bu süre dahilinde ortakta hizmete ya da mala dönüştürülmemiş olan kupon hakkında geçerlilik süresi dolduktan sonra ücret iadesi de dahil olmak üzere herhangi bir hak talep edilemeyecektir.

15. Spafoni, müşterinin ortaktan satın aldığı ürünler ya da yararlandığı hizmetler için kalite ya da özelliklere dair herhangi bir garanti üstlenmez. Kuponda belirtilen hizmet, müşteriye ilgili ortak tarafından kendi adına ve kendi hesabına yerine getirilir, ki bu sebepten dolayı Spafoni müşteriye karşı ortağın hizmeti yerine getirirken yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumundan sorumlu değildir. Şayet kupon hizmete ya da mala dönüştürülürken sorunlar meydana gelirse, Spafoni bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Lütfen bu durumda info@spafoni.com adresimize bir e-mail gönderin ya da bizimle 0216 35 35 300’ü arayarak temasa geçin.

16. Spafoni, web sitesinin kapsamını ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutar. Hizmetimizi teknik arızalar olmaksızın sunma çabasında olmamıza rağmen, özellikle bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu meyanda veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle Spafoni hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez.

17. Spafoni ve ortak, hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle “Korunan Fikri Mülkiyet”) saklı tutarlar. Spafoni veya ilgili ortaktan önceden yazılı onay almaksızın Korunan Fikri Mülkiyet’te bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır.Herhangi bir elektronik imkan ile Spafoni’un yazılı izni alınmaksızın www.spafoni.com sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Spafoni’un herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında Spafoni’un her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

18. Kişisel bilgilerin toplanması ve bunların kullanılması Kuponu satın almakla birlikte, Spafoninin kişisel bilgilerinizi, özellikle adınızı (adınız ve soyadınız), adresinizi, telefon numaranızı, e-mail adresinizi, sizinle iletişimini muhafaza etmesi ve size münhasır teklifler ya da Spafoni ile ilgili yenilikler hakkında önemli bilgiler iletmesi amacıyla kullanmasına izin vermiş olursunuz. Ne zaman dilerseniz, herhangi bir neden belirtmeksizin, geleceğe yönelik olarak onayınızı geri çekme imkânına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize ilişkin beyanınızın e-mail aracılığı ile info@spafoni.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Onayınızı geri çektikten sonra bilgilerinizi pek tabii artık bu amaçlarla kullanmayacağız.

19. Spafoni işbu Kullanım Şartları’nı, örn. hukuki talepleri gerçekleştirmek ya da fonksiyon değişikliklerini dikkate almak amacıyla zaman zaman uyarlama yapabilir. Her defasında güncel Kullanım Şartları’nı, www.spafoni.com adresinde bulabilirsiniz. Şayet değiştirilen Kullanım Şartları’nı kabul etmezseniz, maalesef artık hizmetlerimizden yararlanamazsınız.

20. İşbu Kullanım Şartları’nda ya da ortakla akdedilen sözleşmede belirtilen münferit hükümlerin tümüyle ya da kısmen geçersiz olması halinde, bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

21. Ortak tarafından ve Spafoni aracığıyla sunulan ürün ve/veya hizmetler’e ilişkin, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca hizmetlerin kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunuzu, bu mevzuatın ortağa yüklediği her türlü borcun ifasından dolayı tek sorumlu olduğunuzu, ortağın ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Spafoni’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Spafoni’un ortağın sunduğu ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Spafoni’dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, ilgili taleplerinizi yalnızca ortağa yönelteceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

22. Yukarıda 4. Maddede belirtilen şekilde kupon satın aldığınız takdirde, işbu “Kullanım Şartları”nı ve tüm içeriğini de kabul etmiş olacaksınız. Bu sözleşmeye göre, almış olduğunuz kuponlarda ortaklar tarafından sağlanan ürün ve hizmetler alkollü içki tüketimini gerektiriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunuzu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde alkol tüketimine sizi özendirmediğini de kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bununla birlikte ayrıca, satılan kuponlarda sunulan ürün ve/veya hizmetler herhangi bir şekilde tur, turizm, otel, konaklama, eğlence gibi bir hizmet ve/veya ürünü içeriyorsa, bu durumda da Spafoni’un herhangi bir şekilde bir turizm acentesi olmadığını, sadece bu tür ortakların ürün ve/veya hizmetlerini pazarlamaya aracılık eden bir kurum olduğunu, söz konusu ürün ve/veya hizmetlerin sağlayıcısı, acentası, bayii, turizm acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığını, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını ve hizmet ve/veya ürün dolayısıyla kupon aldığınız ortağın size bu ürün ve/veya hizmet karşılığında fatura ve/veya satış fişi vermesi gerektiğini, bundan dolayı Spafoni’un ürün ve/veya hizmetin sağlayısı, sunucusu veya ifa edicisi olmadığından herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini ve Spafoni’un hiçbir şekilde Seyahat Acenteleri mevzuatına tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

23. Bu Kullanım Şartları’nda ve bu Kullanım Şartları’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hükümleri uygulanmayacak ve Türk hukuku geçerli olacaktır.

24. Hizmeti sağlayan veya malı satan ortaktan faturanızı hizmetin sağlandığı anda ya da en geç 7 gün içinde almayı unutmayınız. İşbu Kullanım Şartları’nda bulunmayan hususlarda, kanuni zorunlulukların tümünü taşıyan ve her zaman www.spafoni.com internet sitemizde yer alan ve tarafınızca indirilebilecek olan Kullanım Şartları hükümlerinin yeterli bilgiyi taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

25. Uyuşmazlık

Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan ortak iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

26. Yetkili mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile mal ve hizmetin satın alındığı yer veya kullanıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.